PERSBERICHT

Leeftijd doelgroep: 18+

Emmeloord, 30 maart 2023

Lezing ‘Natuur rond de boerderij’ in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder

foto bermfoto bermDonderdagavond 30 maart wordt er een lezing georganiseerd in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder rondom het thema ‘Natuur rond de boerderij’. Dhr. Evert de Boer, zelf wonend op een boerderij in de Noordoostpolder, gunt ons een kijkje in het natuurleven dat zich rondom de boerderij afspeelt. Inloop deze avond start om 19.30 uur, de lezing begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Tijdens deze lezing neemt dhr. De Boer ons in zijn verhalen mee naar een boerderij aan de Uiterdijkerweg waar we de fauna bekijken die hier voorkomt. Denk dan bijvoorbeeld aan vlinders of aan het ringen van kerkuilen. Daarnaast richten we onze blik op de Oostrand van de Noordoostpolder. Dit is een bijzonder stukje natuurgebied. Na de drooglegging bleek dit al vanwege de bijzondere plantensoorten die er groeiden. Rond 1970 werden bermen opgehoogd met grond die niet uit de omgeving kwam waardoor de bijzondere flora verdween. In de jaren negentig van de vorige eeuw is 37 kilometer berm afgeplagd tot op de originele zandbodem. In korte tijd kwamen veel soorten terug, waaronder duizenden orchideeën. In de loop van 20 jaar onderzoek zijn er ongeveer 270 verschillende plantensoorten gevonden.  

Historisch InformatiePunt

Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder en Vrienden van Schokland. Deze samenwerking is erop gericht de geschiedenis van de Noordoostpolder onder de loep te nemen. Voor 2023 staan er vijf lezingen gepland, waarvan deze lezing, gericht op de natuur in de polder, de eerste zal zijn.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EINDE PERSBERICHT

 

Noot voor de redactie (niet bedoeld voor publicatie)

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Willy van Urk

T 088 008 0730

E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.