Emmeloord, 13 mei 2024 | Er is vandaag een forse stap gezet in het voltooien van het dossier ‘Vliegtuigcrashes/-
noodlandingen in de Noordoostpolder in WO-II’. De gemeente heeft in samenwerking met
Canon De Noordoostpolder op 9 locaties in Noordoostpolder markeringspalen voor deze
crashes en noodlandingen geplaatst.

De locaties liggen in de bermen van de Havenweg, de Redeweg, de Zwartemeerweg (2
stuks), de Mammouthweg, de Kleiweg (foto), de Oudeweg, de Hopweg en het Ruttensepad.
De komende weken worden de palen nog van de bekende vliegtuigornamenten in de vorm
van een Lancaster-bommenwerper voorzien. De vliegtuigen wijzen dan in de richting van de
crash of de noodlanding. Bordjes met daarop informatie over de crashes/noodlandingen zijn
in bestelling. Zodra die er zijn worden de bordjes aan de desbetreffende markeringspalen
bevestigd.

In Noordoostpolder stonden tot nu toe 15 markeringspalen. Uit nieuw onderzoek bleken er
echter nog 12 locaties te zijn met ‘recht’ op een paal. Twee van deze locaties liggen aan
wegen in eigendom van provincie Flevoland en een ligt op grondgebied van de gemeente
Urk. Met het vandaag plaatsen van de 9 palen (op grond in eigendom van gemeente
Noordoostpolder) staan nog 3 locaties ‘open’. Van provincie Flevoland en gemeente Urk is
nog geen toestemming voor het plaatsen van markeringspalen verkregen, maar daar wordt
aan gewerkt.

.

Plaatsing eerste Crashpaal Kleiweg NoordoostpolderPlaatsing eerste Crashpaal Kleiweg Noordoostpolder

(c) 2024 Bron foto: Henk Huisman (Marknesse Woord en Beeld)

Crashpaal aan de RedewegCrashpaal aan de Redeweg

2024 Crashpaal aan de Redeweg