Nieuw! Bestel nu de Engelse versie van het Canonboek

  Klik op onderstaand logo om naar de bestelpagina te gaan. 

Bestellen Canon Boek

Zoeken

De vensters en de auteurs

Venster

Vensterauteur

Omschrijving Venster

     
 
Harrie Scholtmeijer
 
Inleiding
 
   

Raam I: het land wordt zee

1.

Evert de Boer

Prehistorie: sporen van de ijstijd en resten van bewoning

2.

Harrie Scholtmeijer

Flevo en Almere: moeras en meren

3.

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Zuiderzee: verkeersader, slagveld, visbun

4.

Peter de Boer / Wim Logtmeijer

De burchten van Kuinre: middeleeuwse machtsbasis

5.

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Schokland: eiland in de Zuiderzee

6.

Wil Paauw

Oud-Kraggenburg: havenhoofd aan het Zwarte Water

     
    Raam II: de zee wordt land

7.

Harrie Scholtmeijer

Cornelis Lely: de plannen

8.

Leo Voorberg

Droogleggen en droog houden: dijken en gemalen

9.

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Ontginnen: woeste gronden in cultuur gebracht

10.

Huib van der Wal

Oorlogsjaren: het Nederlands Onderduikers Paradijs

     
    Raam III: het land wordt ingericht

11.

Frans van de Lindeloof

Verkaveling: het landschap van Mondriaan

12.

Hester Kuper/Wim Logtmeijer

Dorpen inclusief Emmeloord: het model van Christaller

13.

Piet Bremer

Landschap: bossen, wegen, bermen

     
    Raam IV: het land wordt bebouwd

14.

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Stedenbouwkundige aspecten van de dorpen: pleinen, kerken, scholen, huizen en bijzondere naamgevingen

15.

Dirk Klaver

Architectuur in de Noordoostpolder: Delftse School en het Nieuwe Bouwen

16.

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Gebouwen buitengebied: boerderijen, arbeiderswoningen, schuren

     
   

Raam V: het land wordt bewoond

17.

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Arbeiderskampen: de eerste huisvesting

18.

Jan Mulder / Wim Logtmeijer(samenvatting)

De selectie van toekomstige bewoners: het Uitgifteplan en het model-Ter Veen

19.

Nieuw Land Erfgoedcentrum

de opbouw van de samenleving: onderzoek, verzuiling en maatschappelijke hiërarchie

20.

Margreet Ramaker/Harrie Scholtmeijer

Culturele verscheidenheid en identiteit: de polder als smeltkroes

21.

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Relatie Urk en Overijssel : animositeit en afhankelijkheid

     
   

Raam VI: het land wordt beleefd

22.

Frans van de Lindeloof

Landbouw en voedselvoorziening: mechanisatie en agricultuur

23.

Twan van Meijel

Buiten de landbouw: ruimte voor onderzoeksinstituten

24.

Aline Nysingh

Kunst en cultuur: kunstwerken, monumenten, amateurkunst, musea en theater, schuurfeesten

25.

Henk Wassink / Nieuw Land Erfgoedcentrum

Opbouw voorzieningen: gezondheidszorg, onderwijs

26.

Andries van Daalen / Berthoo Lammers

Bijzondere gebeurtenissen en evenementen

     
   

Raam VII: het land wordt bestuurd

27.

Nieuw Land Erfgoedcentrum

Directie: projectontwikkelaar van de polder

28.

Janny Bode

Landdrost en burgemeester, openbaar lichaam en democratie: van autoriteit naar zeggenschap

29.

Wubbo de Raad

Regionaal bestuur: provincies en waterschap

30.

Aucke van der Werff

Gemeente een halve eeuw zelfstandig: 1962-2012