Emmeloord, 8 januari 2020 | Vanaf 1 januari 2020 is de Engelse versie van de Canon de Noordoostpolder beschikbaar.
In 2019 is er hard gewerkt door de Canonstichting om de Canon ook in de Engelse taal beschikbaar te kunnen stellen. De stichting heeft gemeend hiermee aan een behoefte tegemoet te komen. Met name voor bedrijven uit de Noordoostpolder die internationale contacten onderhouden is het een prima relatiegeschenk. Maar ook voor bedrijven in de Noordoostpolder die met regelmaat bezoekers uit het buitenland ontvangen is het een welkom geschenk.

Te denken valt aan de Orchideeënhoeve en Museum Schokland. De stichting voert op dit moment hiervoor een inventarisatie uit.
De stichting heeft gelijk gebruik gemaakt van het moment om alle updateverzoeken die er zijn gedaan te verwerken in deze nieuwe versie. Het is daarmee een product geworden dat weer actueel is en waarbij de laatste correcties op historische vlak zijn doorgevoerd. De Engelse uitgave van het Canonboek over de Noordoostpolder is verkrijgbaar bij onszelf of via boekhandel Marsman en kan besteld worden via onderstaande link.

Bestelpagina Engelse uitgave Canon de Noordoostpolder via de Stichting: klik hier
Bestelpagina Engelse uitgave Canon de Noordoostpolder via boekhandel Marsman: klik hier