Emmeloord, 20 augustus 2019 |  De extra publicatie/verrekijker "Noordoostpolder 75 jaar droog" die in 2017 door de Stichting Canon de Noordoostpolder is uitgebracht, was al spoedig na verkoop uitverkocht. Vooralsnog was er geen aanleiding om een tweede druk op de markt te brengen. Toch bereikt het bestuur met enige regelmaat het verzoek om levering van een dergelijke druk. De Stichting heeft besloten om deze drukversie ook digitaal ter beschikking te stellen. Een ieder kan deze nu downloaden (12 mb)  Alle fotos, twee per jaar vanaf de drooglegging tot 2017, zitten in dit bestand. 
Download hier het bestand: Noordoostpolder 75 jaar droog

De Stichting Canon de Noordoostpolder kent  sinds 15 januari 2019 een nieuw bestuur.
Screenshot 2019 07 03 19.32.38Screenshot 2019 07 03 19.32.38

 

Het bestuur van de stichting Canon De Noordoostpolder wenst u
fijne kerstdagen en een gelukkig, maar bovenal gezond 2019 toe.

Watererfgoed, een boeiende doorkijk over het waterbeheer in de Noordoostpolder  vanaf haar drooglegging tot heden.

Emmeloord, 14-oktober 2018 | De Stichting Canon de Noordoostpolder heeft een nieuwe  “verrekijker" uitgebracht. Ditmaal gaat het over het “watererfgoed”. Deze boeiende verrekijker is als verdieping geschreven voor Raam III “De zee wordt land” van de Canon de Noordoostpolder. De verrekijker is geschrven door Philip Visser (geohydrooloog)  en Huib van der Wal (schrijver/publicist).

Nagele, van nationaal belang

Emmeloord, 11 mei 2018 | De Stichting Canon de Noordoostpolder heeft een nieuwe  “verrekijker" uitgebracht over Nagele. Deze boeiende ‘verrekijker’ is als verdieping geschreven voor venster 14 “Stedenbouwkundige aspecten van de dorpen” en 15  “Architectuur in de polder” van de Canon De Noordoostpolder.

De auteurs Peter Timmer (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)  en Arjen van den Berg (gemeente Noordoostpolder) geven op bijzondere heldere wijze een historische terugblik over Nagele.

Wim LogtmeijerWim LogtmeijerEMMELOORD – Oktober 2017| De werkgroep CHC vindt een Cultuur Historisch Centrum in de Poldertoren de ultieme bestemming voor het monumentale punt dat het hart van de Noordoostpolder markeert.
Het idee wordt inmiddels breed gesteund, vertelt Wim Logtmeijer, historicus en lid van de Stichting Canon de Noordoostpolder. Onlangs is een groep afgevaardigden van diverse historische verenigingen en verzamelaars van historisch materiaal uit de Noordoostpolder bijeen geweest in ‘t Voorhuys in Emmeloord. Deze initiatiefnemers, die zich de ‘werkgroep CHC’ noemen, gaan hun idee presenteren aan de gemeente. Die vroeg de inwoners in september om met plannen te komen voor de Poldertoren.