Watererfgoed, een boeiende doorkijk over het waterbeheer in de Noordoostpolder  vanaf haar drooglegging tot heden.

Emmeloord, 14-oktober 2018 | De Stichting Canon de Noordoostpolder heeft een nieuwe  “verrekijker" uitgebracht. Ditmaal gaat het over het “watererfgoed”. Deze boeiende verrekijker is als verdieping geschreven voor Raam III “De zee wordt land” van de Canon de Noordoostpolder. De verrekijker is geschrven door Philip Visser (geohydrooloog)  en Huib van der Wal (schrijver/publicist).

Nagele, van nationaal belang

Emmeloord, 11 mei 2018 | De Stichting Canon de Noordoostpolder heeft een nieuwe  “verrekijker" uitgebracht over Nagele. Deze boeiende ‘verrekijker’ is als verdieping geschreven voor venster 14 “Stedenbouwkundige aspecten van de dorpen” en 15  “Architectuur in de polder” van de Canon De Noordoostpolder.

De auteurs Peter Timmer (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)  en Arjen van den Berg (gemeente Noordoostpolder) geven op bijzondere heldere wijze een historische terugblik over Nagele.

Wim LogtmeijerWim LogtmeijerEMMELOORD – Oktober 2017| De werkgroep CHC vindt een Cultuur Historisch Centrum in de Poldertoren de ultieme bestemming voor het monumentale punt dat het hart van de Noordoostpolder markeert.
Het idee wordt inmiddels breed gesteund, vertelt Wim Logtmeijer, historicus en lid van de Stichting Canon de Noordoostpolder. Onlangs is een groep afgevaardigden van diverse historische verenigingen en verzamelaars van historisch materiaal uit de Noordoostpolder bijeen geweest in ‘t Voorhuys in Emmeloord. Deze initiatiefnemers, die zich de ‘werkgroep CHC’ noemen, gaan hun idee presenteren aan de gemeente. Die vroeg de inwoners in september om met plannen te komen voor de Poldertoren. 

OudefotoOudefotoIn het kader van de Maand van de Geschiedenis en Buitengewoon Noordoostpolder 75 jaar Droog organiseren Canon De Noordoostpolder en  FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder op zaterdag 14 oktober een ruilbeurs annex infomarkt: Curiosa Poldriana.
Naast particulieren die hun collectie spullen rond de polder kunnen laten zien of ruilen nodigen wij de organisaties op het gebied van historie van de polder uit zich hier te presenteren: u dus! Iedere organisatie kan vanaf een eigen statafel contact zoeken met de bezoekers of elkaar om te laten zien wat men met de werkzaamheden en de achterban beoogt. 

Emmeloord - 10 september 2017 | 'De bibliotheek slaat nieuwe wegen in'. Met deze woorden én een aanraking op het scherm opende burgemeester Aucke van der Werff de multitouchtable in bibliotheek in Emmeloord tijdens het symposium '75 jaar Noordoostpolder'.  Zaterdag 9 september was voor de Noordoostpolder een historische dag. Vijfenzeventig jaar geleden viel de polder droog en kon men beginnen met de inrichting van het gebied.Meer dan 150 mensen vierden dit jubileum door hun bezoek aan het symposium '75 jaar Noordoostpolder', een goede samenwerking tussen de Canon De Noordoostpolder, de vereniging Vrienden van Schokland en FlevoMeer Bibliotheek. 

Emmeloord, 26 september 2017 | Het boek "Noordoostpolder 75 jaar droog" dat door de stichting 'Canon De Noordoostpolder' is uitgegeven is een groot succes. Het bestuur van de stichting heeft besloten om een 3de druk uit te brengen. Zowel de 1ste alsmede de 2de druk (moet nog gedrukt worden) is reeds uitverkocht. De stichting heeft gemeend voor bedrijven, instellingen en geinteresseerde particulieren een Nederlandse/Engelse uitgave te drukken om daarmee tegemoet te komen aan diverse verzoeken die de stichting hebben bereikt.