EMMELOORD - Oktober is de maand van de geschiedenis, dit jaar is het thema Vorst en Volk. In heel Nederland worden in oktober honderden activiteiten georganiseerd: tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen, filmvoorstellingen, workshops, theater, kinderactiviteiten en nog veel meer. De Stichting Canon De Noordoostpolder komt tijdens de jaarlijkse "Maand van de Geschiedenis” met een bijzondere uitgave: ‘Vorst en Volk in Noordoostpolder’.

Emmeloord, 12 september 2013 | De Stichting Canon De Noordoostpolder komt tijdens de jaarlijkse "Maand van de Geschiedenis” met een zeer bijzondere uitgave. Deze is geheel gewijd aan het thema van 2013 Vorst & Volk. Het thema Vorst & Volk gaat over het Koninkrijk der Nederlanden en de Oranjes, andere vorsten, over historische objecten, archiefstukken, tradities en denkbeelden. De Maand van de Geschiedenis sluit met het thema aan bij de viering van 200 jaar Koninkrijk. Ook deze website zal een update krijgen met dit bijzondere thema.

Emmeloord– Stichting Canon De Noordoostpolder heeft per maandag 21 januari een nieuw bestuur. Dat wordt gevormd door Hans Roefs (voorzitter), Wim Logtmeijer (secretaris/penningmeester) en Berthoo Lammers (redactie/ICT). Zij hebben alle drie meegewerkt aan de totstandkoming van de canon. Nadat de website en het daarvan afgeleide boek succesvol zijn gerealiseerd (de website trekt duizenden bezoekers, van het boek zijn al 1200 exemplaren verkocht!) wil het nieuwe bestuur van de canon de belangrijkste en meest toegankelijke bron van de geschiedenis van de Noordoostpolder maken.

EMMELOORD – Op zoek naar een cadeau voor Sinterklaas of Kerstmis? Het nieuwe boek van Stichting Canon De Noordoostpolder, over de geschiedenis van de Noordoostpolder is daarvoor bij uitstek geschikt. Het boek is voor 14,95 euro te koop bij, onder meer, Marsman in Emmeloord.Wilt u meer weten over het ontstaan van de dorpen, het stedenbouwkundige verhaal over de dorpen en de architectonische geschiedenis van huizen en straten in de Noordoostpolder? Het staat beschreven in diverse vensters. Net als Oud-Kraggenburg, Noordoostpolder in oorlogstijd en de waterstaatkundige historie.

Nadat op donderdag 5 juli de website is gelanceerd, presenteerde Stichting Canon De Noordoostpolder zaterdag 27 oktober het boek over de geschiedenis van de Noordoostpolder. Net als de site is ook het boek een indrukwekkende publicatie geworden. In 200 kleurrijke pagina’s, met 250 illustraties, wordt de unieke ontstaans- en inrichtingsgeschiedenis van de Noordoostpolder aan de hand van dertig thema’s verteld.

In 't Voorhuys in Emmeloord is zaterdag 27 oktober het boek Canon van de Noordoostpolder gepresenteerd.
Wethouder Ruifrok kreeg het eerste exemplaar aangeboden. Er hebben meer dan 30 mensen aan het boek gewerkt. Frans van de Lindeloof, oud-secretaris van de landbouworganisatie in de Flevoland is een van de schrijvers.