PRIVACYVERKLARING STICHTING CANON DE NOORDOOSTPOLDER

Stichting Canon de Noordoostpolder is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die hem is toevertrouwd is belangrijk voor Stichting Canon de Noordoostpolder. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet Stichting Canon de Noordoostpolder zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelt Stichting Canon de Noordoostpolder slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als (online) bezoeker verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

 

 1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
  Stichting Canon de Noordoostpolderverzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het administreren van e-mailadressen dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die Stichting Canon de Noordoostpolderkan aanbieden.
  Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen of om u te informeren over overige diensten van Stichting Canon de Noordoostpolder. Bijvoorbeeld, als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over Stichting Canon de Noordoostpolder dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek.
  Stichting Canon de Noordoostpolder verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

 2. Bewaring van persoonsgegevens
  Stichting Canon de Noordoostpolderbewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.
  Stichting Canon de Noordoostpolderhanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

Categorie

Reden

Bewaartermijn

Gegevens contactpersonen (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)

Toestemming: Vraag en antwoord, aanmelding activiteiten, lezing, tentoonstelling, informatietoezending (geen NAW gegevens)

Onbepaald

Gegevens websitebezoekers (IP-adres, bezoekersgedrag, land etc.)

Toestemming: Evaluatie acties website:(Cookies) Google Analytics, Webhosting Cloudfaction Hellevoetsluis. Contactpersoon Maarten Blokdijk

26 maanden

Gegevens eventuele Vrienden/donateurs van het Museum (naam, adres, emailadres en telefoonnummer)

Toestemming en uitvoering overeenkomst: Vrienden/donateurs lidmaatschap (indien van toepassing in later stadium van de Stichting Canon de Noordoostpolder

1 maand na beëindiging lidmaatschap

Gegevens bruikleengevers en schenkers (naam, adres, e-mail, telefoon, kopie ID, geboortedatum, bankrekeningnummer)

Uitvoering overeenkomst

Onbepaald

Gegevens bestuur, medewerkers, vrijwilligers en eventuele stagiaires

Wettelijke verplichting: Dienstverband, verzekering

1 maand na beëindiging overeenkomst

Sollicitanten (naam, adres, e-mail, Telefoonnummer en CV)

Gerechtvaardigd belang: Mogelijke dienstverband

1 maand na sollicitatie

Gegevens samenwerkende partners en bedrijven naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, website, telefoonnummer, bankrekeningnr., kvk-nr. en btw-nr. )

Overeenkomst of gerechtvaardigd belang: samenwerking

Onbepaald

Gegevens genodigden openingen en perslijst (naam, bedrijfsnaam, website, e-mailadres)

Gerechtvaardigd belang of toestemming: Marketing

Onbepaald

Gegevens fondsen en subsidie instellingen (bedrijfsnaam, e-mailadres, website en telefoonnummer)

Gerechtvaardigd belang:Fondsenwerving

Onbepaald

Gegevens scholen/instellingen (naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, website, en telefoonnummer)

Gerechtvaardigd belang:Samenwerking

Onbepaald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Delen van persoonsgegevens met derden
  Stichting Canon de Noordoostpolderdeelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels

 2. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Canon de Noordoostpolder. U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar onderstaand e-mailadres. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 3. Beveiliging van uw persoonsgegevens
  Stichting Canon de Noordoostpolderheeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Privacyverklaring 2018 Stichting Canon de Noordoostpolder Pagina 3 van 3
Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stichting Canon de Noordoostpolder via onderstaand adres.

Contactgegevens:
Naam: Stichting Canon de Noordoostpolder
Adres: p.a. Oosterom 19, 8303 KL Emmeloord
Telefoonnummer: 06. 53391959

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.canonnoordoostpolder.nl

(c) 2018/6 Canon De Noordoostpolder